35 položek celkem
CUT 5 1150 11 S1 5.1150.11
CUT 5 2000 25G S1 5.2000.25G
CUT 5 2930 26 S1
2 190 Kč
5.2930.26G
Nůž kuchařský Grand Maître 22 cm  Victorinox 7.7403.22G
Nůž na chleba Grand Maître 26 cm  Victorinox 7.7433.26G
Vidlička na maso Grand Maître 15 cm  Victorinox 7.7233.15G
Blok s 8 noži Swiss Classic  Victorinox 6.7173.8
Nůž na chleba Grand Maître Wood 23 cm  Victorinox 7.7430.23G
Struhadlo hrubé  Victorinox
309 Kč
7.6081.1
CUT 7 7203 10G S1 7.7203.10G
7.7433.23G 7.7433.23G
Nůž na chleba Wood 21 cm  Victorinox 5.1630.21G
Sada kuchyňských nožů Wood 2 ks  Victorinox 5.1050.2G